Advertising


最新132°E 越南通讯2号卫星参数
Main | Headlines | Launches | BBS

最新 132°E 越南通讯2号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
11050 V

Ku
CTH DVB-S2
MPEG-4
爱迪德 2
30000-?
8PSK
 
Proluvies Lacus
141006

.
Amarin TV MPEG-4   1622162 3162 Th
Loca MPEG-4   1632163 3163 Th
New TV (Thailand) MPEG-4   1692169 3169 Th
蓝天频道 MPEG-4   1752175 3175 Th
11090 V

Ku
HTVC
DVB-S2 28125-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
141217

.
H频道9 MPEG-4   33   32 Vi
HTV 7 MPEG-4   36   35 Vi
HTV 4 MPEG-4   39   38 Vi
HTV 3 MPEG-4   42   41 Vi
HTVC Du Lich & Cuoc Song MPEG-4   78   79 Vi
H频道9 MPEG-4/HD   83   82 Vi
Binh Dinh TV MPEG-4  250   62 Vi
朔庄频道1 MPEG-4  592   65 Vi
QRT MPEG-4  593   67 Vi
Thua Thien Hue TV MPEG-4  594   69 Vi
多乐频道 MPEG-4  595   70 Vi
Cà Mau TV MPEG-4  601  333 Vi
平福频道1 MPEG-4  608  128 Vi
龙安34频道 MPEG-4  609  145 Vi
Dak Nong TV MPEG-4  610  146 Vi
频道 1 MPEG-4  611   60 Vi
老财频道 MPEG-4  615   64 Vi
Ha Tinh TV MPEG-4  768  769 Vi
new
11119 V

Ku
HTVC
DVB-S 14400-3/4

5.5 
匿名星友
131228

.
宣光频道 MPEG-4  201  301 Vi
An Ninh TV
MPEG-4
Viaccess 2.5
 202  302 Vi
HTV 1
MPEG-4
Viaccess 2.5
 205  305 Vi
HTV 2
MPEG-4
Viaccess 2.5
 206  306 Vi
HTV 3
MPEG-4
Viaccess 2.5
 207  307 Vi
HTV 4
MPEG-4
Viaccess 2.5
 208  308 Vi
H频道9 MPEG-4
Viaccess 2.5
 209  30. Vi
HTVC The Thao
MPEG-4
Viaccess 2.5
 210  310 Vi
HTVC Phim
MPEG-4
Viaccess 2.5
 211  311 Vi
HTVC Thuan Viet
MPEG-4
Viaccess 2.5
 212  312 Vi
HTVC Phu Nu
MPEG-4
Viaccess 2.5
 213  313 Vi
HTVC Gia Dinh
MPEG-4
Viaccess 2.5
 214  314 Vi
HTVC Du Lich & Cuoc Song
MPEG-4
Viaccess 2.5
 215  315 Vi
HTVC Ca Nhac
MPEG-4
Viaccess 2.5
 216  316 Vi
HTVC +
MPEG-4
Viaccess 2.5
 219  319 Vi
HTV 7 MPEG-4/HD
Viaccess 2.5
 226  326 Vi
H频道9 MPEG-4/HD
Viaccess 2.5
 227  327 Vi
11167 V

Ku
CTH DVB-S2
MPEG-4
爱迪德 2
30000-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
140827

.
TV 3 Family MPEG-4   1892189 3189 Th
泰国频道3 MPEG-4   1992199 3199 Th
Parliament TV (Thailand) MPEG-4   2012201 3201 Th
Big MPEG-4   2022202 3202 Th
Thai Channel 8 MPEG-4   2032203 3203 Th
最新 132°E 越南通讯2号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 132°E 越南通讯2号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
11510 V

Ku
CTH DVB-S2
MPEG-4/HD
爱迪德 2
30000-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
140824
11550 V

Ku
CTH DVB-S2
MPEG-4/HD
爱迪德 2
30000-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
140830

.
TVD Shop MPEG-4 2092 3092 Th
国家地理野生高清亚洲 MPEG-4/HD    352035 3035 E
11590 V

Ku
CTH DVB-S2
MPEG-4/HD
爱迪德 2
30000-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
140209
11630 V

Ku
CTH DVB-S2
爱迪德 2
30000-3/4
8PSK

7.9 
Albert I
141020
11670 V

Ku
CTH DVB-S2
爱迪德 2
30000-?
8PSK
 
匿名星友
140420

.
语音频道 MPEG-4   1352135 3135 Th
TV 24 (Thailand) MPEG-4   1472147 3147 Th
最新 132°E 越南通讯2号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新132°E 越南通讯2号卫星参数   模拟/标清     模拟/加密     数字/标清     数字/加密     HD/高清     HD/加密     互联网/互动     测试信号  

Copyright © 2000-2013 最新卫星参数 我们是义务提供最新的中国上空卫星电视节目接收参数网 卫星地图
Advertising
卫星烧友Q1群
卫星烧友Q2群