Advertising


最新132°E 越南通讯1号卫星参数
Main | Headlines | Launches | BBS

最新 132°E 越南通讯1号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
3413 V
tp 1V
C
34-44
VTV
DVB-S2 10800-2/3
8PSK

6.6 
北京星友
140402

.
VTV 1 MPEG-4     11011 1012 Vi
VTV 2 MPEG-4     21021 1022 Vi
VTV 3 MPEG-4     31031 1032 Vi
VTV 4 MPEG-4     41041 1042 Vi
VTV 6 MPEG-4     61061 1062 Vi
VTV 3 MPEG-4/HD
Director
    91091 1092 Vi
VTV 6 MPEG-4/HD
Director
   101101 1102 Vi
3433 V
tp 1V
C
34-44
HTVC
DVB-S2 13600-3/4
8PSK
65535-1
7.9 
北京星友
131114

.
(HTV测试)
MPEG-2
    1 308  256 
HTVC Phu Nu MPEG-4     2  51   50 Vi
HTV 7 MPEG-4     3  55   54 Vi
HTVC Ca Nhac MPEG-4     4  45   46 Vi
H频道9 MPEG-4     5  58   57 Vi
HTVC Gia Dinh MPEG-4     7  42   41 Vi
HTVC Phim MPEG-4     8  48   47 Vi
HTVC The Thao MPEG-4     9  35   34 Vi
FBNC MPEG-2   210 210  212 Vi
HTVC Thuan Viet MPEG-2   220 220  222 Vi
HTVC Du Lich & Cuoc Song MPEG-2   230 230  232 Vi
3446 V
tp 2V
C
34-44


[ABTV 测试卡]
DVB-S2
1666-3/4
8PSK
    1 -  201
1-1
7.9
 202 
北京星友
130521

Maxagro电台     3  303 Th
3451 V
tp 2V
C
34-44


(测试)
DVB-S2
1668-2/3
8PSK
 
北京星友
130518
3493 H
tp 2H
C
34-44


(测试)
DVB-S
1600-3/4
 
匿名星友
130705
3544 V
tp 4V
C
34-44
NCM DVB-S2
MPEG-4
1600-3/4
8PSK
    1 -  101
?-?
7.9
 256 Vi
R Wikan
120423
3549 V
tp 4V
C
34-44
越南之声
DVB-S2 1200-3/4
8PSK
8192-4096
7.9 
北京星友
130416

VOV 1     2  511 Vi
VOV 2     2  511 Vi
VOV 3     3  512 Vi
VOV 5     4  513 
VOV GT河内     5  514 Vi
3560 V
tp 4V
C
34-44


VOH
DVB-S 1510-3/4
177-176
5.5 
北京星友
121128

VOH AM     1 4195 
VOH FM     1 4197 
3572 V
tp 5V
C
34-44
VTV
DVB-S2 8000-2/3
8PSK
1-1
6.6 
北京星友
130611

.
VTV 1 MPEG-4     11011 1012 Vi
VTV 2 MPEG-4     21021 1022 Vi
VTV 3 MPEG-4     31031 1032 Vi
VTV 4 MPEG-4     41041 1042 Vi
VTV 6 MPEG-4     61061 1062 Vi
VTV 3 MPEG-4/HD
Director
    91091 1092 Vi
3594 V
tp 5V
C
34-44
VTV
DVB-S2 14400-2/3
8PSK
1-1
6.6 
北京星友
140402

.
VTV 1 MPEG-4     11011 1012 Vi
VTV 2 MPEG-4     21021 1022 Vi
VTV 3 MPEG-4     31031 1032 Vi
VTV 4 MPEG-4     41041 1042 Vi
VTV 6 MPEG-4     61061 1062 Vi
VTV 1 MPEG-4/HD
Director
    71071 1072 Vi
VTV 3 MPEG-4/HD
Director
    91091 1092 Vi
VTV 6 MPEG-4/HD
Director
   101101 1102 Vi
最新 132°E 越南通讯1号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 132°E 越南通讯1号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
10968 H
tp 1
Ku
0-54
VTC Digital DVB-S2
MPEG-4/HD
爱迪德 2
17500-3/4
8PSK
12901-8
7.9 
江苏星友
120820
11008 H
tp 2
Ku
0-54
VTC Digital DVB-S2
MPEG-4
爱迪德 2
28800-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
140411

.
Bac Lieu TV MPEG-4    26 614   78 Vi
VTC 1 MPEG-4   8131001 1002 Vi
NetViet MPEG-4   8221046 1047 Vi
VTC 11 MPEG-4   8231051 1052 Vi
VTC 14 MPEG-4   8261066 1067 Vi
VTC 16 MPEG-4   8271076 1077 Vi
VTV 1 MPEG-4   8281081 1082 Vi
越南频道剧 MPEG-4   8311096 1097 Vi
海防频道 MPEG-4   8321101 1102 Vi
清化频道 MPEG-4   83311.6 1107 Vi
义安频道 MPEG-4   8341111 1112 Vi
SCTV 10 MPEG-4   8361131 1132 Vi
11048 H
tp 3
Ku
0-54
K+ DVB-S
Nagravision
Viaccess
28800-5/6

6.5 
匿名星友
140824
11085 H
tp 4
Ku
0-54
DVB-S2
24000-3/4
8PSK
 
匿名星友
141028

.
[Quoc Hoi HD 测试卡]
MPEG-4/HD
 1802 202  302 Vi
KBS世界
MPEG-4
爱迪德 2
 1808 .08  308 K
TTXVN
MPEG-4
爱迪德 2
 1809 209  309 Vi
Hanoi TV 2 MPEG-4
爱迪德 2
 1810 210  310 Vi
VTV 2 MPEG-4
爱迪德 2
 1811 211  311 Vi
VTV 6 MPEG-4
爱迪德 2
 1812 212  312 Vi
VTV 1 MPEG-4/HD
爱迪德 2
 1814 214  314 Vi
HTVC Thuan Viet
MPEG-4/HD
爱迪德 2
 1815 215  315 Vi
HTVC Phim
MPEG-4/HD
爱迪德 2
 1816 216  316 Vi
亚洲星世界HD
MPEG-4/HD
爱迪德 2
 1817 217  317 E
国家地理频道亚洲高清
MPEG-4/HD
爱迪德 2
 1818 218  318 E
迪士尼亚洲少年
MPEG-4/HD
爱迪德 2
 1819 219  319 E
11121 H
tp 5
Ku
0-54


匿名星友
141028
11135 H
tp 5
Ku
0-54
VTC Digital DVB-S2
MPEG-4
爱迪德 2
9600-3/4
8PSK

7.9 
M Falah
130609
最新 132°E 越南通讯1号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新 132°E 越南通讯1号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM
Frequency
Beam
EIRP (dBW)

频道名称
系统 加密方式 V-PID ONID-TID
C/N lock
APID Lang.
来源/更新
11472 H
tp 7
Ku
0-54
VTC Digital DVB-S2
MPEG-4
爱迪德 2
23200-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
141024

.
[SCTV 5测试卡]
MPEG-4  203  303 Vi
泰国阮频道 MPEG-4  204  304 Vi
华平频道 MPEG-4  205  305 Vi
Quang Ngai TV MPEG-4  206  306 Vi
宁顺频道 MPEG-4  207  307 Vi
林董频道 MPEG-4  208  308 Vi
嘉莱频道 MPEG-4  .09  309 Vi
坚江频道1 MPEG-4  210  310 Vi
茶荣频道 MPEG-4  214  314 Vi
频道1 MPEG-4  215  315 Vi
频道2 MPEG-4  216  316 Vi
Vinh Long TV 2 MPEG-4  218  318 Vi
安江频道1 MPEG-4  219  319 Vi
An Ninh TV MPEG-4  223  323 Vi
Hanoi TV 2 MPEG-4  1613 213  313 Vi
11517 H
tp 8
Ku
0-54


(BBTV7频道测试)
DVB-S
4702-3/4
 
K Ketkaew
100819
11523 H
tp 8
Ku
0-54


(BBTV7频道测试)
DVB-S
4702-3/4
 
K Ketkaew
100408
11531 H
tp 8
Ku
0-54


(测试)
DVB-S
2500-3/4
 
K Ketkaew
100819
11549 H
tp 9
Ku
0-54
K+ DVB-S
Nagravision
Viaccess
28500-5/6

6.5 
江苏星友
110722

.
VTV 1  201  101 Vi
VTV 2  202  10. Vi
VTV 3  203  103 Vi
VTV 4  204  104 Vi
VTV 6  206  506 Vi
VTV 5  235  135 Vi
VOV 1
 516 Vi
VOV 3
 517 Vi
VOV 2
 518 Vi
11589 H
tp 10
Ku
0-54
K+ DVB-S
Nagravision
Viaccess
28800-3/4

5.5 
匿名星友
141128

K+ PM MPEG-4/HD  5312 174   94 Vi
new
11629 H
tp 11
Ku
0-54
K+ DVB-S
Nagravision
Viaccess
28800-3/4

5.5 
匿名星友
140903

[测试卡]

 171   84 
11669 H
tp 12
Ku
0-54
K+ DVB-S2
MPEG-4/HD
Nagravision
30000-3/4
8PSK

7.9 
匿名星友
140610
最新 132°E 越南通讯1号 卫星参数更新与 2014-12-27 HTTP://WWW.ZUIXINCN.COM

最新132°E 越南通讯1号卫星参数   模拟/标清     模拟/加密     数字/标清     数字/加密     HD/高清     HD/加密     互联网/互动     测试信号  

Copyright © 2000-2013 最新卫星参数 我们是义务提供最新的中国上空卫星电视节目接收参数网 卫星地图
Advertising
卫星烧友Q1群
卫星烧友Q2群